Dopravní prostředky

Dopravní prostředky

HRY

POHYBOVÉ

Na autobusy

 • po třídě rozmístíme zastávky autobusů
 • zvolíme řidiče několika linek a určíme jim trasu
 • zbytek dětí rozdělíme na zastávky
 • libovolně do autobusů nastupují i z nich vystupují
 • děti se při jízdě drží za boky (musíme se držet, abychom neupadli)
 • při nastupování se nesmíme strkat, chováme se slušně a bezpečně
 

Na barevné vlaky

 • pomůcky: 3 x 4 barevné kruhy (červený, zelený, žlutý, modrý)
 • příprava:
 • každý roh herny barevně označíme (DEPO pro vlaky)
 • 4 kruhy má učitelka
 • děti utvoří 4 vlaky (skupiny) a každé dáme 1 barevný kruh
 • vysvětlíme dětem=vláčkům, kde má každý svoje DEPO
 • osvětlíme si, co je DEPO (oprava, údržba vlaků)
 • vláčky jezdí po herně, nesmí se srazit ani roztrhnout
 • učitelka v ruce střídá barevné kruhy, jako jsou barvy DEPA
 • na daný pokyn vyjíždí vlak z depa a opět vyjíždí
  • když ho učitelka zvedne nad hlavu, daný vlak musí zajet do depa
  •  když ho dá dolů, vlak opět vyjíždí
 • obměna: když vlak zajede do DEPA, vymění se strojvedoucí (jde na konec vlaku)

 

Na auta

 • reakce na barevný signál
 • pomůcky: malé barevné kruhy, červený a zelený papír
 • děti jezdí po herně
 • musí bedlivě sledovat semafor
 • pokud se nasvítí červená, musí se ihned zastavit
 • kdo nezastaví, jde si sednout ke stolečku, popř. jde stranou

 

Autíčka, stop!

 • pomůcky: bubínek
 • děti se rozptýlí po prostoru a pohybují se (jezdí jako auta)
 • na zvuk bubínku se musí zastavit
 • kdo nezastaví, musí říct dopravní prostředek (ty se nesmí opakovat)
 • pokud ho řekne, může pokračovat ve hře (splacení pokuty)

 

DIDAKTICKÉ

Poznávání dopravních prostředků

 • pomůcky: obrázky dopravních prostředků
 • ukážeme obrázek a děti určí název

 

Přiřazování sloves (děje) k prostředkům

 • pomůcky: prezentace v PowerPointu, notebook
 • opět ukazujeme obrázky dopravních prostředků
 • děti přiřazují slovesa (jede, letí, pluje)
 • následně pustíme animaci, kdy se prostředek rozpohybuje

 

Upevňování názvů dopravních prostředků

 • pomůcky: prezentace v PowerPointu, notebook
 • dětem ukazujeme jednotlivé nakreslené obrázky na PC
 • děti řeknou název prostředku
 • správnost ověříme tím, že jim pustíme zvukovou nahrávku daného slova

 

Hádej dopravní prostředek-pantomima

 • učitelka pomocí výrazu, pohybu, zvuku představuje nějaký dopravní prostředek
 • ostatní hádají, co předvádí

 

Co jezdí, létá, pluje?

 • pomůcky: obrázky dopravních prostředků, dřevěná stavebnice
 • rozdělení do skupin-prostředky pohybující se po vodě, na silnici, kolejích, ve vzduchu
 • voda= modrý krepák,  koleje= prkýnka ze stavebnice, silnice= černé papíry za řazené za sebou, vzduch=šnůra, vyvýšená police

 

Jede vláček

 • procvičování správné výslovnosti hlásky „Š“
 • jede vláček - ši, ši, ši
 • zrychlujeme, zpomalujeme, hlasitě, tiše

 

Stavba semaforu

 • pomůcky: 3 obruče (červená, žlutá, zelená)
 • vyplňujeme 3 kruhy (semafor) různě barevnými stavebnicemi nalezené po třídě
 • rozvíjíme znalost barev, umět je nalézt po třídě a správně je zařadit

 

SMYSLOVÉ

Poznáváme zvuky dopravních prostředků-CD

 • pomůcky: notebook (CD), zvuky dopravních prostředků
 • dětem pouštíme jednotlivé nahrávky zvuku prostředků
 • úkolem je odhadnout, jaký prostředek tento zvuk vydává

 

Odkud zvuk vychází?

 • pomůcky: šátek, zdroj zvuku (dítě, orffovy nástroje, papír,.)
 • cílem je, aby se dítě orientovalo, odkud zvuk vychází, směr, zda je blízký, daleký

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

PL: Co jede, létá, pluje

 • pomůcky: pracovní list, pastelky, lepidlo, nůžky
 • nejdříve se vymaluje celý pracovní list
 • odstřihne se část s dopravními prostředky a rozstříhá na jednotlivá okénka
 • dopravní prostředky se lepí na cestu, vodu nebo nebe – podle toho, zda plují, létají nebo jedou. 

 

PV: Výroba lodiček z papíru

 • pomůcky: kancelářské papíry
 • procvičujeme techniku skládání, pečlivost při překládání

 

Grafomotorická cvičení

 • Kreslení kruhů semaforu
 • Dopravní prostředky-spojování teček
 • Koleje pro vláček

 

VV: Dvě barvičky jely na výlet a možná se potkaly

 • pomůcky: čtvrtky A3, temperové barvy, hračky=autíčka
 • každé dítě si určí 2 barvy, které pojedou na výlet
 • každé dítě si vezme 1 autíčko a barvy rozjíždí
 • záleží jen na dětech, zda se barvy potkají a pojedou spolu na výlet

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

 

Chování v MŠ (reakce na chování dle značek)

Hledání dopravních prostředků v knihách

KK: Chodíme, jezdíme do MŠ?

 

Seznámení se základními dopravními značkami

 • pomůcky: obrázky dopravních značek
 • ukážeme si rozmanitost značek-barevně, tvarově
 • barevně=červená-pozor, jestli neposlechneš značku, stane se neštěstí, modrá=příkazové

 

ŘÍKANKY A BÁSNIČKY

Hádanky o dopravních prostředcích

 • Od nádraží k nádraží cestující převáží. Po kolejích jako drak jezdí rychle jenom…(VLAK)
 • Brázdí moře, oceány, vozí dámy, také pány. Přes palubu strach svůj hoď, vyzkoušej, jak pluje…(LOĎ)
 • Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora. Hodný kluk, i ten, co zlobil, oba znají… (AUTOMOBIL)
 • Křídla, trup a podvozek-pilot míří k obloze. Každé dítě uhádlo? Mám na mysli... (LETADLO)
 • Poháněné elektřinou po kolejích se vždy šinou. Od června až do máje městem jezdí… (TRAMVAJE)
 • Řídítka a řetěz krátký na dvě kola se šlapátky? Děti ihned po škole jezdí rády na... (KOLE)
 
Více hádanek DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY naleznete v kategorii HÁDANKY

Diskusní téma: Dopravní prostředky

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Kontakt

Mgr. Žaneta Křížová


Newsletter

Chcete na svůj e-mail dostávat novinky o nově přidaných výtvarných nápadech, týdenních plánech, pracovních listech?


SEO