2ban-468x60.gif

Výtvarné náměty pro 1. stupeň ZŠ

Výtvarné náměty jsou převzaté z diplomové práce Mgr. Žanety Křížové: "Výtvarné řady a projekty na 1. stupni ZŠ", jež vznikly na Univerzitě v Hradci Králové, pod vedením  Mgr. Magdy Munzarové.

Náměty slouží pouze pro inspiraci do výuky, je zakázano je kopírovat, publikovat a pokládat za své.

 

 Jednotlivé hodiny propojují téma  environmentální výchovy s výtvarným oborem, konkrétně s výtvarnými náměty. 

Cílem je včetně získání estetické zkušenosti poskytnout žákům prožitky, nové poznatky, posílit vztah k živé i neživé přírodě
a dokázat řešit problémy týkající se přírodního prostředí, její ochrany a nápravy.

Dalším záměrem je poukázat na rozmanitost výtvarného umění, inspirovat se jím, mít představu o současných tendencích i způsobech tvorby. K zapojení umění mě přivedl fakt, že dnešní děti o něm nemají sebemenší tušení. Proto jsem propojila výtvarné akce se soudobým uměním, které by pro ně mělo být motivující, inspirující, zajímavé a především nové.

Záměrně jsem volila směry a formy, které hledají podněty v přírodě, pracují v ní, používají přírodní materiály, anebo ty, které reagují svou tvorbou na současnou konzumní společnost. Jedná s především o land-art, body-art, pop-art, op-art, akční malbu, informel, happening a konceptuální umění. Někdy není cílem lekce směr, ale techniky jako asambláž, animace, fymáž, frotáž, komiks, koláž atd., u kterých předpokládám, že jsou pro žáky něčím novým, méně otřelým. 

 

Díky reprodukcím, parafrázím, vhodnou motivací, zájmem o námět i výtvarně vyjadřovacím prostředkům jsem přesvědčena, že si žáci zapamatují základní údaje o výtvarných směrech 2. poloviny 20. století, čímž míním vybavení si reprodukce, či akce, která vycházela z daného umění. 

 

Projekt obsahuje 20 hodin určený v rozsahu dvou vyučovacích hodin výtvarné výchovy. Výtvarné náměty jsou zpracovány dle cílů RVP ZV.


Kontakt

Mgr. Žaneta Křížová


Newsletter

Chcete na svůj e-mail dostávat novinky o nově přidaných výtvarných nápadech, týdenních plánech, pracovních listech?


SEO