Výtvarné náměty jsou převzaté z diplomové práce Mgr. Žanety Křížové: "Výtvarné řady a projekty na 1. stupni ZŠ", jež vznikly na Univerzitě v Hradci Králové, pod vedením  Mgr. Magdy Munzarové.

Náměty slouží pouze pro inspiraci do výuky, je zakázano je kopírovat, publikovat a pokládat za své.

Vodní hladina jako zrcadlo

 • Výtvarný cíl: otisk barvy prostřednictvím náhody; uplatnění výtvarného myšlení, prožívání a představivosti
 • Klíčové pojmy: DEKALK, KONCEPTUÁLNÍ UMĚNÍ

 

 • Očekávaný výstup

      - žák nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné tvorbě

 

 • Výtvarné vyjadřovací prostředky: dekalk, kresba, koláž

 

 • Pomůcky: temperové barvy, silnější štětce, kelímky na vodu, čtvrtky A4, nůžky, lepidlo, instrumenty na kresbu, průhledné nádoby s vodou, barevné papíry, kartičky s názvy podvojných barev, notové sešity, časopisy, obrázky vody, definice pojmu voda, CD se skladbou B. Smetany - Vltava, magnetofon, ukázky konceptuálního umění

 

Motivace

 •  Na našem zemském povrchu převažuje voda.
 • Diskusí se zaměříme, kde se s ní můžeme setkat, v jakých skupenství se vyskytuje a co vše odráží její hladina.
 • Každá skupina dostane průhlednou nádobu s vodou a přikládáním barevných papírů z vrchu, ze strany i na dno nádoby pozoruje vznik odrazů.
 • Svou barevnost nemusí získávat jen odrazem z okolí, ale i prostřednictvím jejího obarvení.
 • Žáci mají ve skupině za úkol zbarvit vodu tak, aby vznikla požadovaná podvojná barva, přičemž k dispozici budou mít pouze tři základní barvy.

                                                                                                                        

Postup výtvarné činnosti

 •  Jedinečný odraz vodní hladiny můžeme vytvořit pomocí techniky: dekalk, kdy skvrna vznikne pomocí náhody.
 •   Pro zdařilý výsledný otisk jsou důležité husté temperové barvy, dostatek vody a rychlost.
 • Způsob práce spočívá v přitisknutí bílé a nabarvené čtvrtky k sobě, přitlačení, nepatrného posunutí a opět zatlačení, aby se barvy do sebe zapily a vytvořily zajímavé tóny.
 • Abychom získali více odstínů vody, nezapomeňme pracovat s bělobou a černou. Využíváme znalosti o míchání barev.

 

 • Další část je založena na vlastních nápadech a myšlenkách žáků.
 • K dispozici budou obrázky vody, časopisy, notové sešity, kreslířské instrumenty a zjištěné informace o vodě.
 • Seznámíme děti s konceptuálním uměním, dílem Josepha Kosutha: Jedna a tři židle, a vše ostatní ponecháme na nich.
 • Do dekalku, nebo na čistou čtvrtku mohou žáci vlepovat obrázky spojené s tématem vody, písmena; vpisovat slova i definice.
 • Další možnou inspirací bude výtvarné ztvárnění symfonické básně Vltava od B. Smetany.
 • Jaké kreslící nástroje použijí a jakým způsobem hudbu zakomponují do díla, necháme na dětské představivosti.

 

Reflexe

 • Vidíte v odrazech hladiny něco, co se v ní zrcadlí?
 • V čem vás zaujala tato technika?
 • S jakými úskalími jste se při ní setkali?
 • Kdo měl nejoriginálnější myšlenku pro ztvárnění vody?

 

 

Další výtvarné náměty na téma VODA

 • kruhy ve vodě, šíření vlny malba lazurami
 • kudy tekla řekakeramika
 • píseň vody z vodovodního kohoutku – kapky jako noty, reprodukce melodie
 • Vltava od Bedřicha Smetany kresba partitur    

Přidat komentář k nápadu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Kontakt

Mgr. Žaneta Křížová


Newsletter

Chcete na svůj e-mail dostávat novinky o nově přidaných výtvarných nápadech, týdenních plánech, pracovních listech?


SEO