Výtvarné náměty jsou převzaté z diplomové práce Mgr. Žanety Křížové: "Výtvarné řady a projekty na 1. stupni ZŠ", jež vznikly na Univerzitě v Hradci Králové, pod vedením  Mgr. Magdy Munzarové.

Náměty slouží pouze pro inspiraci do výuky, je zakázano je kopírovat, publikovat a pokládat za své.

Splétání kořenů

 

 • Výtvarný cíl: experimentování se sílou, tvarem, barvou linií a jejich uspořádání na ploše; lineární přepis
 • Klíčové pojmy: INSTALACE TEXTILIÍ, ZDENĚK SÝKORA

 

 • Očekávaný výstup

  - žák užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku:
v plošném vyjádření linie a barevné plochy

 

 • Výtvarné vyjadřovací prostředky: instalace textilií, malba temperovými barvami

 

 • Pomůcky: bavlnky, vlny, stuhy, nůžky, špendlíky, kartony, čtvrtky A3, štětce, temperové barvy, kelímek s vodou, reprodukce Zdeňka Sýkory, fotografie kořenů

 

Motivace

 • Východiskem pro tuto hodinu bude náš český malíř Zdeněk Sýkora, na jehož plátnech se pohybují ladné barevné křivky, které se různě vinou, svíjí, proplétají od jednoho okraje k druhému.
 • Hodinu zahájíme rozhovorem o kořenech, jako např. k čemu slouží, v čem jsou pro nás užitečné, jak od sebe rozeznáme kořeny stromů a rostlin.
 • Na fotografiích pozorujeme a analyzujeme jejich stavbu, obdivujeme zákonitosti jejich větvení, kdy se postupně ztenčují, proplétají mezi sebou, sbíhají a kříží.

 

 • Diskusí se zaměříme i na prospěšnost stromů, kdo je jejich škůdcem, pro co se těží a jaký to může mít pro naši civilizaci dopad.
 • Většina kořenů nám je skryta v hloubi země, ale některé se jako semínko uchytily na pařezech a vývratech.
 • Postupem času hledaly pevnější uchycení v zemi, a proto vyháněly kořeny kolem sebe.
 • Jiné můžeme spatřit nad povrchem z důsledku vývratu.
 • Ukážeme dětem barevné spletité linie Zdeňka Sýkory podobající se kořenům pod zemí.

 

                                      

                      Zdeněk Sýkora, Linie č. 24                  

 

Postup výtvarné práce

 • Budeme si pohrávat s linií textilií, jejím tvarem, sílou a barvou.
 • Linie nám pod rukama ožije svým životem a stane se z ní kořen větvící se na větší a menší kořínky.
 • Na velké kartony si ve skupinách vytvoříme spletitost kořenů pomocí provázků, stuh, nití, či bavlnek.
 • Jednotlivé vlásky kořenů připevňujeme špendlíky.
 • Snažíme se, aby se kořeny od sebe lišily délkou, sílou, spletitostí, barvou.
 • Vytvořenou lineární kompozici se pokusíme štětcem výtvarně přepsat na čtvrtku.

 

Reflexe

 • Hodnotíme kreativní a vyváženou kompozici.
 • Důraz je kladen i na zaplnění celé plochy kartonu.
 • U výtvarného přepisu skutečnosti se zaměřujeme na dodržení daného odstínu barev a podobností se skutečností.

 

 

Další výtvarné náměty na téma KOŘENY, VĚTVE

 • barevné kořínky a větvičky Z. Sýkory – nabarvení, instalace v přírodě
 • pomíjivé stíny stromů obkreslování (rudkou, uhlem) stínů větví
 • sbírky větviček a kořínků – slepotisk
 • úkryt ve větvíchprostorové ztvárnění spletitosti stáčením a svazováním papíru

Přidat komentář k nápadu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Kontakt

Mgr. Žaneta Křížová


Newsletter

Chcete na svůj e-mail dostávat novinky o nově přidaných výtvarných nápadech, týdenních plánech, pracovních listech?


SEO