Výtvarné náměty jsou převzaté z diplomové práce Mgr. Žanety Křížové: "Výtvarné řady a projekty na 1. stupni ZŠ", jež vznikly na Univerzitě v Hradci Králové, pod vedením  Mgr. Magdy Munzarové.

Náměty slouží pouze pro inspiraci do výuky, je zakázano je kopírovat, publikovat a pokládat za své.

Rytmus a pohyb dešťových kapek

 • Výtvarný cíl: spontánní záznam rytmu a pohybu dešťových kapek
 • Klíčové pojmy: AKČNÍ MALBA, JACKSON POLLOCK

 

 • Očekávaný výstup

    - žák pro vyjádření nových a neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí
a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

 

 • Výtvarné vyjadřovací prostředky: dripping, slash painting

 

 • Pomůcky: hřebeny, zubní kartáček, kelímky, lžičky, štětce, temperové barvy, tónované čtvrtky A0, notebook, zvuk deště, dešťová voda, ukázky z tvorby Jacksona Pollocka

 

Motivace

 • Téma dětem ukryjeme do nahrávky deště.
 • Žáci si položí hlavu na lavici a zaposlouchají se do zvuku přírody.
 • Přemýšlí, co znění vykouzlilo a naslouchají jeho intenzitě.
 • Poté proběhne diskuse o síle deště, zda byla stále stejná, nebo se stupňovala; o zvuku, který vydávají drobné kapky a pořádný liják.
 • Rytmus deště se pokusíme rytmicky ztvárnit, kdy se budeme opírat pouze o sluch, oči necháme po celou dobu prožitku zavřené.
 • Při hře můžeme využít různých nástrojů i těla.
 • Zamyslíme se, jakou barvu mají dešťové kapky.
 • Dětem ukážeme kontrast mezi vodou z kohoutku a dešťovou vodou.
 • Upozorníme, že tato voda je nepitná.
 • Snažíme se najít co nejvíce zajímavých odstínů deště představující jak čistou, tak špinavou vodu, aby nám mezi nimi vznikl světlostní kontrast.

 

Jackson Pollock, Podzimní rytmus

 

Postup výtvarné činnosti

 • Tyto barvy představují déšť v mracích.
 • Pokud se mrak protrhne, začne kapat voda, pokud se protrhne více, spustí se liják.
 • Pokud v kelímku uděláme dírku, barva bude na plátno kapat, pokud ji zvětšíme, bude tvořit barevné cestičky a někde i kaluže barev.
 • Použijeme k lití lžičky, zubní kartáčky i štětce.
 • Pokud s ním uhodíme, na čtvrtce se objeví drobné i větší kaňky, které mohou znázorňovat kapky různých velikostí.
 • Důležité je, aby barvy byly řidší.
 • V závěru můžeme do práce zasáhnout hřebenem a vytvořit pravidelné linie padajícího deště.

 

 • Tímto způsobem tvořil Jackson Pollock, který lil a stříkal barvu na plátno.
 • Vše vznikalo na základě náhody.
 • Tento umělec chtěl být součástí malby, ladně se nad ní pohyboval s plechovkami barev.
 •  Záleželo na hustotě barvy, jejím proudu, síle úhozu i dopadu.
 • Této neobvyklé technice se říká akční malba.

 

Reflexe

 • V závěru tvoříme krátké příběhy o tom, jak probíhal náš dešťový den, jak se postupně měnila intenzita, pohyb a rytmus kapek.
 • Pozorujeme škálu vytvořených barev; hledáme, zda nám nějaké odstíny nezanikly a pokud ano, proč.

 

Další výtvarné náměty na téma DÉŠŤ

 • déšť z tekoucího voskukapání vosku na nakloněný papír
 • kaluže – barevné řešení z hedvábného papíru
 • mraky s provazci deště – muchláž, práce s provázky, textilií
 • záznam průniku dešťových kapek – perforace, zapíjení vodových barev

Přidat komentář k nápadu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Kontakt

Mgr. Žaneta Křížová


Newsletter

Chcete na svůj e-mail dostávat novinky o nově přidaných výtvarných nápadech, týdenních plánech, pracovních listech?


SEO