Výtvarné náměty jsou převzaté z diplomové práce Mgr. Žanety Křížové: "Výtvarné řady a projekty na 1. stupni ZŠ", jež vznikly na Univerzitě v Hradci Králové, pod vedením  Mgr. Magdy Munzarové.

Náměty slouží pouze pro inspiraci do výuky, je zakázano je kopírovat, publikovat a pokládat za své.

Prasklina

 • Výtvarný cíl: vrstvení a tvarování ploch; zachycení vnějšího a vnitřního prostoru
 • Klíčové pojmy: PERFORACE, RELIÉF Z VRSTVENÉHO PAPÍRU, ADRIENA ŠIMOTOVÁ

 

 • Očekávaný výstup

-  osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření svobodně volí a kombinuje prostředky

 

 • Pomůcky: různé druhy papíru, čtvrtky a kartony A4, tuš, špejle, lepidla, izolepa, nůžky, řezák, tuše, fotografie prasklin, inspirace Evou Kmentovou a Adrienou Šimotovou

 

Motivace

 • Do tématu nás uvede brainstorming, kdy žáci ve skupinách zapisují co nejvíce slov a slovních spojení na námět: prasklina. 
 • Hovoříme o jejich vzniku a dětem objasníme, že některé trhliny se tvoří tisíce let působením mrazu a vody, jež zateče do malé štěrbiny. 
 • Zamrzlá voda se rozpíná, působí na materiál a ten postupem času odolá nátlakům, praskne a vytvoří puklinu. 
 • Na fotografiích se podíváme na rozmanitost a krásu některých prasklin ve vyschlé půdě, na silnicích i ve zdech. 
 • Můžeme tomu zamezit? Jaké opravy lidé provádí, aby zakryli prasklou silnici, suchem popraskanou zem?

        Eva Kmentová, Malá štěrbina

Postup výtvarné práce

 • Budeme tvořit prasklinu, na kterou nebude působit síla přírody, ale naše. 
 • Protože bychom trhlinu do kamene, či asfaltu neudělali, zvolíme měkčí odpadový materiál, papír. 
 • Ten budeme vrstvit na sebe, abychom získali podklad, na kterém budeme pracovat. 
 • Čím více vrstev, tím bude prasklina hlubší a můžeme jí lépe formovat. 
 • Poté pomocí ostrých nástrojů a ruky vytvoříme štěrbinu. 
 • Vrypům ostrými předměty do papíru říkáme perforace, kterou se zabývala Adriena Šimotová. 
 • Aby byla práce při pohledu dovnitř zajímavější, je dobré papír při vrstvení různě tvarovat a využívat jeho odlišnou barevnost.
 • Po dokončení se budeme snažit perforaci převést tuší do lineární podoby. Prasklinu můžeme vyplnit malbou, či zbytkovým papírem.

                  

Reflexe

 • Nahlížíme na tvorbu z vrchu, abychom ocenili nejen vnější, ale především vnitřní prostor, který vznikl. 
 • V čem jsou některé perforace zajímavé? Čím nás zaujaly? Porovnáváme lineární práci s reliéfní.

 

Další výtvarné náměty na téma PŮDA

 • půdy z různých míst v okolí – instalace ve škole
 • vrstvy půdy, prorůstání kořínků – akumulace do sklenic od okurek
 • zrnitost půd – slepotisk
 • život pod zemí – odkrývací technika na voskovém podkladu

 


Přidat komentář k nápadu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Kontakt

Mgr. Žaneta Křížová


Newsletter

Chcete na svůj e-mail dostávat novinky o nově přidaných výtvarných nápadech, týdenních plánech, pracovních listech?


SEO