Výtvarné náměty jsou převzaté z diplomové práce Mgr. Žanety Křížové: "Výtvarné řady a projekty na 1. stupni ZŠ", jež vznikly na Univerzitě v Hradci Králové, pod vedením  Mgr. Magdy Munzarové.

Náměty slouží pouze pro inspiraci do výuky, je zakázano je kopírovat, publikovat a pokládat za své.

Kouřové taje ohně

 • Výtvarný cíl: zachycení stop kouře, hledání a zvýraznění zajímavých částí
 • Klíčové pojmy: FYMÁŽ, WOLFGANG PAALEN

 

 • Očekávaný výstup

    - žák užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy

 

 • Výtvarné vyjadřovací prostředky: fymáž, tónování pastelovými barvami

 

 • Pomůcky: balicí papír, pastelové křídy, svíčky, sirky, ukázka fymáže od W. Paalena

 

Motivace

 • Jak kdysi vznikl oheň a jaký měl pro pravěké lidi význam?
 • Co vše nám přináší a bere?
 • Je spíše užitečný, nebo nebezpečný?
 • Čím lidé škodí pálením životnímu prostředí?
 • Jak můžeme požáru zabránit?
 • Jaké jsou barvy ohně?

 

 • S dětmi si připomeneme teplé a studené barvy.
 • Vysvětlíme si, že existuje, jako i u zelené, mnoho odstínů teplých barev, pokud k nim budeme přimíchávat další.
 •  Do skupinek dětem rozdáme svíčku, kterou zapálíme.
 •  Děti pozorují barvy, tvar ohně od knotu až ke špičce plamínku.
 • Současně nasloucháme zvuku ohně.
 • Důležitou stopou ohně je také kouř, podle kterého jej poznáme z dálky.

 

 •  Umí kouř malovat? Jeho tajemné kresby je nazývají fymáže.
 • Pokud budeme opatrní, přiložíme nad plamen papír a budeme s ním pohybovat, zespod se utvoří kouřová malba a papír se přitom nezapálí.
 • Pro příklad, co vše se dá kouřem nakreslit, bude Wolfgang Paalen.
 • Děti s touto neobvyklou techniku experimentují na tónovaný papír venku v bezvětří.

 

Wolfgang Paalen, Malba kouřem-fymáž

 

Postup výtvarné činnosti

 • Do vzniklé fymáže zasáhneme křídami.
 • Budeme hledat zajímavá místa, která zvýrazníme.
 • Výtvor by měl být utvořen z teplých barev, místy se mohou objevit i jiné, neměly by však převažovat nad barvami ohně.
 • Kouřová malba nám může pomoct si představit plamen pohybující se vzhůru.

 

Reflexe

 • Oceňujeme s dětmi použitou barevnost, vzniklé zajímavé tvary.
 • Vyprávíme si, zda jejich oheň je pouze malý, klidný ohýnek, anebo opravdový požár rozžehnutý větrem a proč si tak myslí.

Další výtvarné náměty na téma OHEŇ

 • oheň na pozadí tmy – fotografování hořících pochodní v pohybu
 • pohyb a dynamika plamene křížení, vrstvení linií, práce se šablonou
 • sopky=schůzky s ďáblem – vrstvení papírové hmoty

Přidat komentář k nápadu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Kontakt

Mgr. Žaneta Křížová


Newsletter

Chcete na svůj e-mail dostávat novinky o nově přidaných výtvarných nápadech, týdenních plánech, pracovních listech?


SEO