Výtvarné náměty jsou převzaté z diplomové práce Mgr. Žanety Křížové: "Výtvarné řady a projekty na 1. stupni ZŠ", jež vznikly na Univerzitě v Hradci Králové, pod vedením  Mgr. Magdy Munzarové.

Náměty slouží pouze pro inspiraci do výuky, je zakázano je kopírovat, publikovat a pokládat za své.

Hromada odpadků

 • Výtvarný cíl: uplatnění kontrastních, materiálových, barevných struktur a míry náhody
 • Klíčové pojmy: FOTOGRAFOVÁNÍ, NOVÍ REALISTÉ

 

 • Očekávaný výstup

osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

 

 • Výtvarné vyjadřovací prostředky: fotografování, akumulace, objekt-pasti

 

 • Pomůcky: igelitové, papírové pytlíky, alobal, fólie, textil, provázek, víčka, čtvrtky A4, papíry, pera, lepidlo Herkules, fotoaparáty, černé čtvrtky A0, ukázky nových realistů

 

Motivace

 • Mohou po světě cestovat i odpadky? Pokud ano, jaké a kam?
 • Následuje igelitový kvíz, kdy do igelitových, papírových pytlíků, tašek, alobalů a fólií vložíme text.
 • Dvojice vždy ohmatá materiál, vyjme otázku a její odpověď zaznamená s číslem na svůj papír.
 • Po uplynutí doby, předá tašku další skupině sedící v kruhu po pravici.
 • Otázky obsahují témata o výrobě plastů, recyklaci, opakovaném používání, odhadech o spotřebě sáčků na 1 člověka za rok a místa, kde končí většina plastů, pokud se nerecyklují.
 • Po skončení zazní všechny možné návrhy odpovědí se sdělením i těch správných.

 

 • Přinesené odpadky roztřídíme a sdělíme si, do jakého kontejneru by patřily.
 • Zamyslíme se, jak velká by byla hromada odpadků v této třídě z celé školy, vesnice za jeden den, týden i měsíc.

                                                                                       

Fernandes Arman, Popelnice I (akumulace)

 

Postup výtvarné práce

 • Zkoumáme hmatem i přes hledáček fotoaparátu kvalitu a krásu jednotlivých odpadových materiálů.
 • Experimentujeme se světlem, stínem, tvarem, barvou odpadů i kompozicí.
 • Zasvětíme žáky do půvabu detailů, kdy není vždy hlavní zachytit celek.
 • Pozadí zvolíme černé. Každý by měl vytvořit jednu originální fotografii.

 

 • Možnost, jak upotřebit odpadky, aniž bychom je vyhodili do kontejneru, je jít po stopách nových realistů a vytvořit z nich umělecké dílo.
 • Realisté využívali především náhody; přáli si, abychom se zamysleli a změnili názor i na smetí.
 • Spojíme akumulace (=hromadění) Armana tím, že využijeme odpadky, které vsypeme na papír a objektů-pastí Spoerriho, kdy tyto objekty takto přilepíme k papíru a poté zavěsíme na stěnu.
 • Vše bude záležet pouze na náhodě.
 • Odpadky se mohou různě překrývat a dotýkat.

 

Reflexe

 • Co dělat, abychom v budoucnu nespotřebovali tolik odpadků?
 • Jak by se jinak daly využít  igelitové tašky (v umění, designu)?
 • V čem jste spatřovali největší rozdíl, když jste pozorovali kompozici zrakem a poté v hledáčku fotoaparátu?
 • Chtěli byste tvořit v duchu nových realistů?
 • Nafocená díla dle času promítneme na interaktivní tabuli.

  

 

Další výtvarné náměty na téma ODPADKY

 • dobře řešený-nevkusný obal výrobku dokreslovaná koláž
 • přepis čárkového kódu – linoryt
 • sbírka ztracených součástek – asambláž
 • spojování materiálů vyvolávající v nás haptický kontrast akumulace

 


Přidat komentář k nápadu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Kontakt

Mgr. Žaneta Křížová


Newsletter

Chcete na svůj e-mail dostávat novinky o nově přidaných výtvarných nápadech, týdenních plánech, pracovních listech?


SEO