Výtvarné náměty jsou převzaté z diplomové práce Mgr. Žanety Křížové: "Výtvarné řady a projekty na 1. stupni ZŠ", jež vznikly na Univerzitě v Hradci Králové, pod vedením  Mgr. Magdy Munzarové.

Náměty slouží pouze pro inspiraci do výuky, je zakázano je kopírovat, publikovat a pokládat za své.

Dominanta v krajině

 

 • Výtvarný cíl: zvýraznění dominanty výškovým kontrastem
 • Klíčové pojmy: ASAMBLÁŽ, KAREL NEPRAŠ, JAROSLAV VOŽNIAK

 

 • Očekávaný výstup

         - žák užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v prostorovém vyjádření uspořádání prvků jako nezávislý model

 

 • Pomůcky: kartony A3, lepidlo, tavná pistole, izolepa, štětec, toaletní ruličky, kelímky od jogurtů, plechovky, víčka od lahví, igelitové pytlíky, barevné spreje, igelity, ukázka asambláží

 

Motivace

 • Co si představíme pod pojmem dominanta v krajině?
 • V přírodě můžeme nalézt dominanty v podobě kopců, hor, hradů, tvrzí, zámků (Bezděz, Trosky, Říp), které zkrášlují okolí, ale i ve formě sídlišť, paneláků a továren, jež na kráse ubírají.
 • Následuje diskuse o jejich úloze, v čem spatřují klady a zápory těchto výškových staveb.
 • Zhotovíme si malé makety krajin s dominantami pomocí asambláže (3 rozměrná koláž), která dodá obrazu prostorový rozměr.
 • Tento postup byl objeven dadaisty.
 • Předměty jsou k ploše upevňovány vázáním, lepením, svařováním, lisováním.
 • Nahlížíme na ně povětšinou z vrchu.
 • Protože my ale budeme tvořit výškovou asambláž, náš pohled bude směřovat z boku.
 • Inspirací pro nás budou především čeští výtvarníci jako Karel Nepraš, jehož asambláže působí až hrůzostrašně a Jaroslav Vožniak.
 • Můžeme poukázat i na obrovské stavby vyčnívající vysoko nad povrch země.

 

Postup výtvarné práce

 • Každý si vytvoří na karton krajinu s výraznými stavbami, které zásadním způsobem ovlivňují vzhled přírody a to tak, že budeme různé nepotřebné odpadky vkládat a lepit k podložce.
 • Na materiál se neohlížíme.
 • V závěru asambláž sjednotíme barvami pomocí sprejů, aby vznikl jeden celek s různě vyvýšenými místy.
 • Tím narušíme harmonický řád přírody.

 

Reflexe

 • Hotové asambláže instalujeme po škole na uvážení dětí.
 • Hledáme objekty s nejvyššími a nejvíce vrcholy.
 • Naopak se pozastavujeme u těch, kde stavby pomalu splývají s horizontem krajiny.
 • Žáci hovoří, co jednotlivé vytvořené dominanty představují.

Asambláž - dominanta v krajině Asambláž - dominanta v krajině

 

Další výtvarné náměty na téma DOMINANTA

 •  hledání dominant v okolí  fotografie
 •  jedna krajina 4 krát jinak vlivem počasí, změn – práce s kopiemi
 •  paneláky a jejich přestavba – inspirace op-artem Victora Vasarelyho
 •  
 • viděli jste domy z letadla? - kresba

 


Přidat komentář k nápadu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Kontakt

Mgr. Žaneta Křížová


Newsletter

Chcete na svůj e-mail dostávat novinky o nově přidaných výtvarných nápadech, týdenních plánech, pracovních listech?


SEO