Výtvarné náměty jsou převzaté z diplomové práce Mgr. Žanety Křížové: "Výtvarné řady a projekty na 1. stupni ZŠ", jež vznikly na Univerzitě v Hradci Králové, pod vedením  Mgr. Magdy Munzarové.

Náměty slouží pouze pro inspiraci do výuky, je zakázano je kopírovat, publikovat a pokládat za své.

Cesty, po kterých chodíme

 • Výtvarný cíl: přenos reality do obrazu
 • Klíčové pojmy: INFORMEL, JEAN FAUTRIER, ANTONI TÁPIES

 

 • Očekávaný výstup

osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

 

 • Pomůcky: nalezené elementy na cestách, sádra, voda, plastové talířky, kelímky, štětce, temperové a vodové barvy, kartony A4, písek, drobné kamínky, traviny, ubrus, reprodukce obrazů od představitelů informelu

 

Motivace

 • Žáci měli za úkol podnikat v průběhu týdne vycházky po okolí, všímat si prvků ležících na cestách; a ty, které je zaujmou, sesbírat.
 • Mohlo se jednat o přírodniny (kamínky, písek, větvičky, traviny), ale i o ztracené a pohozené věci, které by součástí cest neměly být. 

 

 • V úvodu hodiny dáme každému příležitost se podělit o své nalezené úlovky. 
 • Diskutujeme, jaké prvky jsou cizorodé, odkud a jak se na dané místo mohly dostat. 
 • Následuje brainstorming na téma cesty. 
 • Cokoliv žáky pod tímto pojmem napadne, napíší do myšlenkové mapy na tabuli. 
 • Polemizujeme nad cestami vytvořenými lidmi a cestičkami zvířat (v kůře stromů, mravenců, či chodby myšek). 
 • K čemu slouží, jaké jsou jejich klady i zápory. Lehce se dotkneme o vzniku cest ve funkcionalismu.

 

 • Naším úkolem bude nalezené objekty vložit do díla. 
 • Něco podobného vytvářel informel neboli umění, kdy barvu smíchanou s kousky omítky, písku, kamínky nanáší ve velkých vrstvách na plátno. Umělci pracovali s barvou jako s hlínou. 
 • Obraz nás o něčem informuje, proto informální malba.  Známý malíř Antoni Tápies začleňoval do malby i slámu a kůži.

          

Antoni Tápies, Malba 

Postup výtvarné práce

 • My barvu vynecháme a použijeme přírodní barevnost nalezeného materiálu. 
 • Podklad si vytvoříme jako sádrový odlitek plastového talířku, do kterého budeme jednotlivě vnášet nalezené prvky informující nás o daném místě. 
 • Do vody postupně přisypáváme sádru a vznikající hmotu promícháváme koncem štětce. 
 • Mezitím, než se děti dostanou pro sádru, mají čas si promyslet návrh práce. 
 • Pokud by chtěly, mohou do práce zasáhnout vodovými barvami, a to kapáním odstínů barev souznící s cestami.

           

Reflexe

 • Kdo bude dříve hotov, zkouší si skutečný informel. K dispozici je zbylý materiál, písek, kamínky a traviny. 
 • Žáci mohou smíchat barvu se  surovinou a silným štětcem poté nanášet hmotu na podložku anebo prvky vsypat až na závěr práce.

 

Další výtvarné náměty na téma CESTY

 • pestré dopravní uzly roláž
 • stopy, které nezmizely beze stopotisk zajímavého objektu; hádání
 • silueta stopy – koláž, doplněná kresbou tuší
 • všechny cesty vedou do Říma bludiště cest

 


Přidat komentář k nápadu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Kontakt

Mgr. Žaneta Křížová


Newsletter

Chcete na svůj e-mail dostávat novinky o nově přidaných výtvarných nápadech, týdenních plánech, pracovních listech?


SEO