Skvrny podzimu

Skvrny podzimu

Výtvarné vyjadřovací prostředky: dekalk

Pomůcky: temperové barvy, štětce, houbičky, voda, čtvrtky A4

 

Postup:

  • učitelka přehne čtvrtky na 2 poloviny a takto připravené - přehnuté je dá dětem
  • děti si mohou jednu polovinu navlhčit vodou pomocí houbiček (není potřeba)
  • s dětmi vedeme debatu, které barvičky vidíme na podzim v přírodě-při tomto výkladu vyndaváme tempery a rozléváme je do mističek
  • děti tvoří na polovinu papíru skvrny z podzimních barev
  • poté papír přehnou,silou rukou zatlačí a papír rozloží

Kontakt

Mgr. Žaneta Křížová


Newsletter

Chcete na svůj e-mail dostávat novinky o nově přidaných výtvarných nápadech, týdenních plánech, pracovních listech?


SEO