Kamarádi-vztahy-chování

Kamarádi-vztahy-chování

 

Pohybová říkanka: Posadí se hodná holka

     (pohyb přizpůsobíme říkance)

    Posadí se hodná holka,

    posadí se hodný kluk.

    Pak si oba pěkně lehnou,

    leží tiše, ani muk.

    Na zádíčkách leží holka,

    na zádíčkách leží kluk.

    Pak na bříška překulí se,

    leží tiše, ani muk.

    Na bobečku sedí holka,

    na bobečku sedí kluk,

    pak na špičky vytáhnou se,

    zvednou ruce, ani muk.

 

 • pro lepší pochopení rozdělíme děti na 2 skupiny (holky, kluci)
 • text recitujeme velmi pomalu, než si ho děti osahají
 • činnost vedla ke zklidnění, soustředěnosti a děti moc bavila

 

Říkanka: Kamarád, kamarád

 • sedíme na koberci v kruhu blízko vedle sebe

    Kamarád, kamarád,

    to je ten, co mě má rád. (na kohokoliv ukážeme, položíme ruku na srdce)

    Pomůže mi, poradí

    po vláskách mě pohladí. (pohladíme kamarády vedle sebe v L i P)

    Kamarád, kamarád,

    to je ten, (ukážeme na kamaráda)

    koho mám rád. (ruka na srdce)

    Pomůžu mu, poradím,

    po zádech ho pohladím. (pohladíme kamarády po zádech)

    Všichni jsme tu kamarádi,

    protože se máme rádi. (poslední větu zakřičíme)

 

KK: Kdo je můj nejlepší kamarád?

 • pomůcky: plyšák
 • předáváme si plyšáka a říkáme si, kdo je náš nejlepší kamarád a proč
 • sebereflexe: u 4 letých dětí odpověď stále stejná (protože si spolu hrajeme)

 

SH: Kuba řekl

 • pokud před větou zazní: „ Kuba řekl“ děti pokyn splní
 • pokud zazní pouze: „lehněte“, pokyn nesplníme
 • reflexe: pro 4- leté náročné, změna pravidel-jen reakce na pokyny

 

OUŠKOVÁ PRAVIDLA

 • pomůcky: papír, pero
 • s dětmi na základě příkladů a činností vymyslíme pravidla
 • (když 1 mluví, další mu naslouchá; nekřičíme, nepískáme)
 • rozhovor o neslyšících- děti odezírají ze rtů učitelky
 • děti se musí soustředit na ruce a ústa učitelky

 

SH: Poznej dle hlasu kamaráda

 • pomůcky: šátek
 • děti sedí u stolečku
 • vybranému dítěti zavážeme oči šátkem
 • učitelka ukáže na libovolné sedící dítě na židličce, ten na dítě zavolá jménem
  • úkolem je poznat, jaký kamarád volal

 

Říkanka: Dobrý den

    Dobrý den, dobrý den,

dneska máme krásný den. (ruce do vzpažení V)

    Ručičky jsou na tleskání (tleskáme)

    a nožičky na dupání. (dupeme)

    Dobrá den, dobrý den

    dneska zlobit nebudem. (kroutíme hlavou NE, NE)

 

PUSINKOVÁ PRAVIDLA

 • gymnastika mluvidel: dáváme pusy, ulizujeme rty, přejíždíme jazykem po zubech, špulíme rty, nafukujeme tváře a propícháváme je jako balonky (moc baví, sranda)

 

SH: Hra na ozvěnu

 • děti stojí na koberci a naslouchají
 • vybrané dítě jde do koupelny a zavolá libovolné slovo- ostatní opakují
 • pro lepší pochopení začne učitelka
 • děti neměly problém vymýšlet slova (proč? Dívali se na obrázky na věšácích :D)

 

Píseň: Zpívejme, zpívejme (viz příloha)

 

NOŽIČKOVÁ PRAVIDLA

 • vymýšlíme pravidla vhodnými otázkami
 • (chodíme tiše, nedupeme, kopeme jen do míče)
 • diskuse nad tím, co se nožičkám může stát, když nohy dělají, co nemají
  • porovnávání nohou ve dvojicích

 

RUČIČKOVÁ PRAVIDLA

 • vytváříme pravidla třídy
 • snažíme se vhodnými otázkami dovést děti ke správné odpovědi
 • „K čemu potřebujeme ručičky?“
 •  „Jak se o ručičky musíme starat?“
 • „Pokud zazvoní zvoneček a končí hra, co musí ručičky udělat?“
 •  „Co by ručičky neměli dělat?“
 • „Pokud na stole učitelky leží bonbonky, co nesmí? V jakém případě smí?“
 • „Co když ručička ublíží kamarádovi, co musí poté udělat?“

 

KK: Posíláme si pohlazení

 • ve směru hodinových ručiček pohladíme postupně kamaráda po hlavě
 • reflexe: zklidňující činnost, vedla rozvíjení vztahů
 • pojmenování částí ruky (dlaně, prsty, nehty, názvy prstů)
 • pí. uč.: „Ukažte mi malíček, ukazováček,…“

 

SH: Co se ve třídě změnilo?

 • motivace: Děti byli venku a kluci udělali nepořádek. Naším úkolem je poznat co se změnilo a hračky uklidit na správné místo
 • vybereme 2-3 děti, které zůstanou ve třídě, zvolí si hračku, kterou přemístí
 • zbytek dětí se schová v umývárně
 • reflexe: hra děti moc bavila, hráli ji s nadšením
 • úskalí: malá kreativita při vybírání hraček a jejich přemisťování

 

PH: Magnet

 • volný pohyb po třídě
 • na slova: „Magnetem se stává.“ děti zpozorní a poslouchají, čí jméno bude řečeno
 • jméno, které učitelka vysloví, se stává magnetem
 • děti si připraví ukazováček a jemně se všichni daného dítěte dotknou
 • dáváme pozor, aby děti pomalu přistupovaly k magnetu a lehce se ho dotkly

 

VV: Já a můj kamarád

 • pomůcky: pastelky, voskovky, štětec, kelímek na vodu, vodové barvy, čtvrtky A3, šablona profilu hlavy
 • výtvarné vyjadřovací prostředky: práce se šablonou, malba akvarelovými barvami
 • postup:
  • obkreslování šablony-2 profily hlavy proti sobě
  • určení, kdo jsem já a kdo je můj kamarád
  • do kresby nezasahujeme, pouze radíme ohledně proporcí (kde leží oko, ústa, kam až sahají vlasy)
  • Snažíme se vystihnout skutečné barvy a dokončit práci
  • poučení o barvách
  • jako i my máme kamarády, které máme rádi, jsou i barvičky, které se mají víc rádi a které ne“
  • rozdělení na teplé a studené barvy (terminologii dětem neříkáme, objasňujeme na základě příběhu)
  • rada: nejdříve obtáhneme barvou profil a poté zaplníme zbývající bílou plochu
 • -        dbáme na to, aby barvička nezasáhla obličeje

 

SRDÍČKOVÁ PRAVIDLA

DH: Nasloucháme tepu srdce

 • nejdříve se ujistíme, zda děti ví, kde mají srdíčko
 • zahřátí- poslouchání tepu
 • rozhovor: „Kdy nás u srdíčka hřeje a kdy nás srdíčko bolí?“
 • sestavení pravidel

 

KK: Umíme se chovat?

 • demonstrační obrázky
 • zaměřit se na lidi a říci, co dělají špatně (v parku, na ulici)

 

KE STAŽENÍ ZDE:


Diskusní téma: Kamarádi-vztahy-chování

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Kontakt

Mgr. Žaneta Křížová


Newsletter

Chcete na svůj e-mail dostávat novinky o nově přidaných výtvarných nápadech, týdenních plánech, pracovních listech?


SEO